Adatvédelmi nyilatkozat

Amennyiben szeretné teljes terjedelemben (18.oldal) elolvasni Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatunkat,  LETÖLTHETI PDF formátumban!

Az alábbiakban az első 5 oldal tartalmát olvashatják:

Az adatkezelési tájékoztató célja

Takács Mária Magdolna egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a Hangulat Sörözés és Pizzéria illetve a www.hangulatmkhaza.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) tulajdonosa a Weboldal működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon megrendelést leadó, (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

A Szolgáltató jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó,  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében  a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

A Szolgáltató mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.hangulatmkhaza.hu weboldal „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpontja alatt.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Kérdéseit az info@hangulatmkhaza.hu e-mail címre küldheti el.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató az érintett által megadott adatokat mindaddig kezeli, ameddig az érintett nem kéri adatai törlését, adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az adatok törlését kérheti személyesen éttermünkben, telefonon vagy e-mailben. Elérhetőségeink megtalálhatóak jelen dokumentum „Az adatkezelő adatai” részében.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

Amennyiben megkeresné cégünket, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: Takács Mária Magdolna egyéni vállalkozó

Székhely: 5800, Mezőkovácsháza, Árpád u. 131.

Adószám: 44682545-2-25

Nyilvántartási szám: 2877593

Telefonszám: 06-70-226-51-88 vagy 06-68-381-273

E-mail: info@hangulatmkhaza.hu

A személyes adatokat a Szolgáltató a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Szolgáltató részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Szolgáltató által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.  A Szolgáltató által foglalkoztatott, megbízott személyek: pincér, szakács, futár.

ADATFELDOLGOZÓ

A Szolgáltató az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

A Weboldal domain és tárhelyszolgáltatója: 

EVOLUTIONET Kft.

Cím: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Telefon: +36 30 503 19 29 (H-P, 9:00-17:00)
E-mail: info@domain-tarhely.net (H-V, 0-24)

Az Weboldal adminisztrációs, karbantartási feladatait ellátja: Tanczer László tanczerl@gmail.com, és Csécsei Renáta, csreni@gmail.com

A kezelt személyes adatok köre

Weboldalunk segítségével illetve telefonon az Éttermünkben készített ételekre rendelést adhat le az Érintett. A megrendeléskor a kiválasztott étel(ek)en illetve ital(ok)on kívül az alábbi személyes adatokat kell megadnia. Ezen adatok a rendelések szállításának teljesítéséhez nélkülözhetetlenek.

Cégek esetén igényelhetnek a megrendelésről ÁFÁ-s számlát, ez esetben további adatok (CÉG NEVE, ÁFA KÖR, ADÓSZÁM) megadására van szükség, hogy a kiállított számlát hiánytalanul ki tudjuk tölteni. Amennyiben cégként kíván rendelést leadni, kérjük azt telefonon vagy személyesen adja le. Weboldalunkon ilyen adatokat nem kívánunk rögzíteni, tárolni. 

MEGRENDELÉS SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK

Név (Vezetéknév, Keresztnév)

A személy beazonosítására használjuk

E-mail

Beazonosíthatóság, rendeléskor visszaigazoló e-mail-t küldünk a rendelésről.

Telefonszám

Szállításkor felmerülő problémakezelés céljából (pl. rossz szállítási cím)

Cím (Utca, Házszám, Irányítószám, Település)

A rendelések szállításának teljesítéséhez szükséges

 

Amennyiben a megrendelés leadásakor Ön megjegyzésben önszántából egyéb személyes adatot közöl, úgy Ön hozzájárul adatainak kezeléséhez.

A Weboldalon leadott megrendeléseket a Weboldal adminisztrációs felületén statisztikai okokból illetve a megrendeléssel kapcsolatban felmerült problémák (Például: nem azt kapta az Érintett, amit rendelt) kezelése érdekében egészen addig tároljuk, amíg annak törlését az Érintett nem igényli. A megrendelési adatok törlését kérheti személyesen éttermünkben, telefonon vagy e-mailben. Elérhetőségeink megtalálhatóak jelen dokumentum „Az adatkezelő adatai” részében.

TECHNIKAI ADATOK

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

Az Érintett látogatása során a weboldal szervere az oldallekérésekről naplófájlokat készít, amelyekben feljegyzésre kerül többek között a lekérés időpontja, IP címe, a lekért oldal, valamint a böngésző által küldött verziószöveg. Ezek az adatok kizárólag a szerver üzemeltetés céljából tárolódnak.

COOKIE-K (SÜTIK)

A sütik feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Pl. Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

Általános adatkezelési irányelvek

A Weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Weboldal részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk (megrendelést ad le).

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a böngészés során generálódnak és melyeket a Weboldal rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

Tovább olvasom PDF formátumban...

Hangulat Söröző és Pizzéria © 2020
Készítette: Csécsei Renáta